طرح صالحین حوزه بسیج چمران
بازدید:
تاريخ : 1396/07/24

برگزاری طرح صالحین پایگاه شهید محلاتی روز شنبه مورخ 1396/07/22

بازدید:
تاريخ : 1396/07/24


طرح صالحین پایگاه صاحب الزمان روز یکشنبه مورخ 1396/07/23

بازدید:
تاريخ : 1396/07/24رزمایش طرح صالحین شباب آغاز شد